Қазақ тілінің әмбебап сөздігі
Cөздік

Құнды кітап

Құнды кітап

“Құнды кітап” – Қазақстанның ашық кітапханасы қолға алған кезекті ауқымды жоба. Мақсатымыз – тарихи көне кітаптарды түпнұсқадан оқуға жол ашу. Жоба аясында 60 мыңдық кітап қоры бар Республикалық кітап мұражайының мұраларын назарларыңызға ұсынамыз. Сирек кездесетін кітаптар мен қолжазбаларды да жариялап, сол еңбектердің фотокөшірмесін емін-еркін оқуға мүмкіндік береміз.Жүз жыл, я одан да көп уақыт бұрын дәл осы кітапты қолымен ұстап, жастанып оқып, ертеңі туралы ойланған оқырман болғанын бір сәт көз алдыңызға елестетіңізші. Кеше мен бүгіннің түйіскен тұсы осы болар, сірә!

Ғасырлық тарихы бар бұл кітаптардың қай-қайсысы да қазақ оқырманы үшін бағалы һәм маңызды. Өйткені, біз ұсынып отырған әр кітаптың халқымыздың тағдырына қатысы бар. Олар тарихтың куәсі, замананың құжаты. Өз кезеңінде ол кітап қандай мақсатпен, қандай көзқараспен жазылды, нені көздеді, нені дәлелдегісі келді, оны жиырма бірінші ғасырдың биігінен бірге саралап, бірге зерделеуге мүмкіндік туып отыр. Тарихымызды саралауға сіздің де қақыңыз бар. Бірақ, мұндай мүмкіндікті қалт жіберуге қақыңыз жоқ!

Әлімхан Ермеков
Ұлы математика курсы
"Қазақстан" баспасы, 1935

Записки императорского русского географического общества. Том IV
С.-Петербург, 1871

Записки Семипалатинского отдела общества изучения Казахстана. Том 1
Семипалатинск, 1929

Календарь-справочник и записная книжка на 1928 год
г. Кзыл-Орда, Краевая типография Казгосиздата №1, 1928 г

Землетрясенія въ г. Верномъ
1887 г.

Записки императорского русского географического общества. Том ХХІІІ
С.-Петербургъ, Въ типографія В. Безобразова и Комп. 1891

Матеріалы для статистики Туркестанского края. Ежегодникъ
С.-Петербургъ, Типографія К.В. Трубникова, Литейная, №42, 1873

Записки Восточнаго отдъеления императорскаго русскаго археологическаго общества. Томъ XXIII. Выпускъ - І-ІІ
Петроградъ. Типографія Императорской Академіи Наукъ, 1915

Скиөская исторія
Москва, Типографіи Компаніи Типографической, 1787
Тағы кітап жүктеу